Jack Lambert Jersey  Vrednotenje pridobljenega znanja