2.5+ sl-SI opis

JEZIKOVNA PODPORA:
- slovenska (sl-SI) ali- angleška (en-GB) - namestitveno podporo.
- sl-SI (slovensko privzeto)- en-GB (angleško) podpora - ospredje, skrbništvo in vsebine.
DODANE RAZŠIRITVE:

JEZIKOVNA PODPORA:
- slovenska (sl-SI) ali- angleška (en-GB) - namestitveno podporo.
- sl-SI (slovensko privzeto)- en-GB (angleško) podpora - ospredje, skrbništvo in vsebine.
DODANE RAZŠIRITVE:

Didaktične animacije in ocena njihove vrednosti - tabela, maj 2005 

Več

Kako izdelati scenarij za učno animacijo? - tabela

Več: 


E-education between pedagogical and didactic theory&practice

Več


E-izobraževanje med pedagoško teorijo in prakso

Več: 

Načrt knjižnične dejavnosti in organizacija e-knjižnice

Več: 

Preglednica vprašanj - tabela

Več: 

Scenarij za spletni test. Poglavje: interno in eksterno komuniciranje

Več: 

Testiranje pri spletnem učenju. Napotki in primeri

Več: 


Vaje in pripomočki za preverjanje znanja ter kompetenc pri tujih jezikih na različnih ravneh in z različnih vidikov  

Več: 


Spletno učenje v programih za pridobitev izobrazbe

Več: 


E-učenje e- pouk, predavanje

Več: 

Zmožnost predvidevanja kako bo drugi reagiral na dražljaj. Zmožnost oddajanaja temu primernih dražljajev.

Več: 

Interakcije pri e-učenju in e-poučevanju.

Več: 


Izobraževanje z IKT tehnologijo. Od poučevanja k učenju.

Prezentacija

Več: 

Izvajanje tutorstva – študijsko leto 2006/07

Več: 

Podrobni izvedbeni načrt koncepta višje strokovne šole temelji na Konceptu spletnega izobraževanja, ki je bil izdelan v obdobju september 2004 – maj 2005.

Več: 

Kognitivni vidik e-izobraževanja.

Prezentacija

Več: 

Koncept študija na daljavo.

2003

Več: 

Postopek konvertiranja klasičnega učbenika v spletno učno pot.

Več: 


Izvedbeni načrt za izredni študij - oblika študija: spletni študij

Več: 


Nekatera vprašanja motivacije pri učenju na spletu.

Več: 

Izvedbeni načrt za izredni študij - oblika študija: spletni študij

Program komercialist

Več: 


Po korakih do spletne učne poti

gradivo za delavnico 2005 - 2010

Več: 


Klasično učenje, učenje na daljavo in spletno učenje

Tabela

Več: 

Pedagoški in organizacijski vidiki spletnega učenja

2007

Več: 

Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine

Prezentacija

Več: 

E-učbem+nik - vsebina po globini ali specializaciji

Prezentacija

Več: 

Povezava med socialnimi stikiv in motivacijo za izobraževanje

Več: 


Elaborat za izobraževanje na daljavo kot e-learning (Spletni študij)

2005

Več: 


Scenarij za spletni test 

Poglavje: Osnove komuniciranja

Več:  

Obseg instruktura dela študenta

Poslovni sekretar - Tabela4

Več: 

Študij na daljavo kot spletni študij

Priročnik

Več: 


Scenarij za spletni test

Poglavje: Osnove komuniciranja

Več: 


Uvrščanje besedila za gradiva pri e-študiju

Več: 


Tutorjeve naloge

Diagram

Več: 

Tutorska mreža - primer

Diagram

Več: 

Dolgi učni dokumentarec (10 - 40 minut)

Tabela

Več: 

Forumi za potrebe šole kot komunikacijsko orodje

Analiza in vloga

Več: 

Visoka strokovns šola

izvedba v obliki spletnega študija

2005

Več: 

Vodnik za pripravo spletne učne poti s poudarkom na potrebah šole

Več: 


Vodnik za pedagoško poročilo tutorja pri spletnem študiju

Več: