Usoda cesarjevega darila

 

O GRADIVU

  

Kronološko urejeno spletno gradivo z naslovom Usoda cesarjevega darila in bistriški les je sprehod skozi čas z nizom informacij, slik in besedil brez interpretacije. Tako se prepleta zgodba o  bogastvu pogozdene doline Kamniške Bistrice z zgodbo o ljudeh, prebivalcih mesta Kamnika, v bitki za čast, preživetje in rodno mesto. Formalizirana vez med njimi in lesom je Meščanska korporacija, ki ima korenine nekje v 15. stoletju ali kako stoletje prej, skozi čas pa dobiva obliko gospodarske družbe, delujoče po ekonomskih načelih.  

 

 

Gradivo je torej dvotirno. Na eni strani sta gozd in les, na drugi ljudje, ki jim veliko pomeni ekonomsko in kot statusni simbol. Na izrabo lesa delujeta tehnološki napredek in uspešni razvoj ekonomije, brez formalnega znanja, a utemeljene na zdravi pameti. Na drugi strani so prebivalci mesta - meščani, a ne povsem pripadniki družbenega  razreda meščanstva. Ukvarjanje s kmetijstvom je bilo ekonomska nuja, pravica do gozda in kmetijske zemlje pa priložnost, da so z delom in odnosom do nje marsikaj prigospodarili.

 

Več:  web site