Pomembni Kamničani

 

Rekli so:


F.S.Finžgar


Tudi ljudstvo, ki prebiva na vregovih Bistrice, v kmetskih domovih, raztresenih hribih in dolinah, med skalnatimi vrhovi Grintavc, bRAne, Velike in Meniune planine preko molravških gričev pa doli do bregov zelenre Save, je ostalo krepko, odporno in moralno trdno, ker je črpalo svoje sile iz zemlje slovnsker, ker je ostalo zvesto svojemu gruntu, ki ima "korenine do pekla". Zato ni čudno, da je ta zemlja na bregovih Bistrice dala slovenskemu narodu veliko znamenitih in pomembnih kulturnih delavcev, ki sovso moč posvetili dvigu in rasti svojega naroda.

Prebivalstvo kamniškega okraja je marljivo, podjetno, razgledano po svetu. Veseli ga izobrazba, veliko mladine študira na srednjih in visokih šolah. Ljudje imajo veliko smisla za organizacijo, kar
kaže stanje zadružništva in veliko število prosvetnih kulturnih, verskih in športnih organizacij.
Na bregovih Bistrice 1938

Fran Albreht


»Kraj, kjer se je kdo rodil in doraščal, od koder je izšel, zaznamuje človeka, ga pritegne in vklene vase tako, da ga ne izpusti vse življenje, tudi če pozneje ne živi tam.«

Več:web site