Velika planina

 

Zbirka podatkov je plod dvajsetletnega zbiranja podatkov o Kamniškem območju, med katerim se je izkazalo, da jih je o Veliki planini toliko, da jih je smiselno urediti v samostojno zbirko. Zapisani so bili med prebiranjem domače in tuje klasične in spletne literature, ob pregledovanju starejšega in novejšega časopisja in po pripovedih. V zadnjih mesecih je podatke izdatno dopolnil predvsem France Malešič, ki spodbudil objavo. Strokovnjaki in poznavalci z različnih področij so ji dodali tehtnost. 

 

Kronološko urejen niz podatkov o Veliki planini in z njo povezani okolici zajema zadnjih 3500 let. Izbrani so tisti, ki osvetljujejo svoj čas. Večinoma so oprti na vire. Ponekod so navedene le hipoteze ali ljudsko izročilo. Prepletajo se formalni podatki o ekonomiji, kulturi in zgodovini z odnosom do narave in s podatki o duhovnem svetom ljudi. Izpuščeni so nekateri podatki iz zadnjih desetletij, ki jih še ni mogoče ovrednotiti. Vsak dogodek, umeščen med predhodne in naslednje, lahko bralcu zrcali preteklost, ki jo sme ovrednotiti sam.

 

Več: web site