Sveti Primož

Zbirka podatkov je plod dvajsetletnega zbiranja podatkov o Kamniškem območju, med katerim se je izkazalo, da jih je o Veliki planini toliko, da jih je smiselno urediti v samostojno zbirko. Zapisani so bili med prebiranjem domače in tuje klasične in spletne literature, ob pregledovanju starejšega in novejšega časopisja in po pripovedih. V zadnjih mesecih je podatke izdatno dopolnil predvsem France Malešič, ki spodbudil objavo. Strokovnjaki in poznavalci z različnih področij so ji dodali tehtnost. 

 

Več:  web site