Podobe Kamnika

 

Vsebina zbirke

 

Zbirka vsebuje ok. 1500 računalniško obdelanih, v okviru možnosti kronološko urejenih podob Kamnika do srede osemdesetih let 20. stoletja, ki so razporejene v 15 albumov. Zbirka je »živa«, zato pričakujemo pomoč obiskovalcev s podatki ali novimi posnetki. 

 

Več: web site