Izvedbenbi načrt e-študija

Podrobni izvedbeni načrt koncepta višje strokovne šole temelji na Konceptu spletnega izobraževanja, ki je bil izdelan v obdobju september 2004 – maj 2005.

Več: