Oblike učenja

Klasično učenje, učenje na daljavo in spletno učenje

Tabela

Več: